Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Gençlik ve Kadın İşsizlik Oranları

December 29, 2015

İşsizlik Oranı

İşsizlik oranının artış ve azalışları, hem ülke ekonomisinin büyümesiyle ilişkilendirilir hem de ülke içindeki sınıfsal güç ilişkilerinin önemli bir belirleyeni olarak öne çıkar.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

December 29, 2015

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Kişi Başına Düşen GSYH

Bu başlıkta, Türkiye’nin 2005 sonrası büyüme performansını diğer üç kalkınmakta (veya “yükselmekte”) olan ülkenin performanslarıyla karşılaştıracağız: Meksika, Endonezya ve Nijerya.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

İşsizlik ve GSYH Büyüme Oranları

Bir ekonominin büyüme hızı tartışılırken en çok bahsedilen göstergelerden birisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) büyüme oranıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, GSYH bir ülkede üretilen son ürünlerin parasal değerlerinin toplamını veriyor. Bu durumda, GSYH’nin büyüme oranı bir ülkenin ürettiği ve parasal karşılığı olan mal ve hizmetlerin ne kadar arttığını gösteriyor.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

0 Comments
November 18, 2015

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın Gösteremedikleri

Pek çok farklı başlıkta Türkiye’de GSYH’nin nasıl bir seyir izlediğini tartıştık. Pek çok iktisatçı ekonomik ilerlemenin en önemli göstergelerinden biri olarak GSYH’ye (bir ülkede üretilen toplam yıllık hasıla) değiniyor. Peki, gerçekten böyle mi?
Yazının devamını okumak için tıklayın…

November 18, 2015

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2002-2014)

Daha önce açıkladığımız gibi, iktisatçılar, bir ülkenin kendi sınırları içinde bir yılda ürettiği son mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) olarak isimlendiriyorlar ve cari ve sabit fiyatlarla hesaplanmış GSYH verileri arasında bir ayrım yapıyorlar. Hatırlayacağınız gibi, cari fiyatlarla GSYH verileri üretilen mal ve hizmetleri o senenin fiyatlarıyla sunarken, sabit fiyatlarla GSYH verileri daha önceki herhangi bir senenin fiyatlarını referans olarak alıyor.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

November 18, 2015

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998-2014)

Daha önce açıkladığımız gibi, iktisatçılar, bir ülkenin kendi sınırları içinde bir yılda ürettiği son mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) olarak isimlendiriyorlar ve cari ve sabit fiyatlarla hesaplanmış GSYH verileri arasında bir ayrım yapıyorlar. Hatırlayacağınız gibi, cari fiyatlarla GSYH verileri üretilen mal ve hizmetleri o senenin fiyatlarıyla sunarken, sabit fiyatlarla GSYH verileri daha önceki herhangi bir senenin fiyatlarını referans olarak alıyor.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

November 4, 2015

Tarihsel Bakış Açısıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyüme Oranları

Haberleri izlediğimizde karşınıza en çok çıkan iktisadi terimlerden biri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dır (GSYH). Peki, GSYH nedir ve GSYH’nin büyüme oranları Türkiye’de nasıl bir performans gösteriyor?


Yazının devamını okumak için tıklayın…

0 Comments
November 4, 2015

Kalkınma ve İnsani Gelişme Endeksi

“Kalkınma” veya “Gelişme” kelimeleri günlük konuşma dilinde, gazetelerde ve akademik olan veya olmayan makalelerde sıklıkla “ekonomik büyüme” anlamına gelecek şekilde kullanılıyor.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

Gini Katsayısı ve Gelir Dağılımı

Ortalama ve Medyan Gelir

Bir ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğini anlamanın birçok yolu vardır. Bunun bir yolu toplam nüfüsü gelirlerine göre yüzdelere ayırarak incelemek, bir başka yolu da Gini katsayısı gibi belirli istatistiklere bakmaktır.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

Türkiye’de Gelir Dağılımı

May 28, 2014

İnşaat Sektöründe İstihdam

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Kapasite Kullanım Oranı

Tarihsel Bakış Açısıyla Vergi Gelirleri

1990’ların sonlarından itibaren Türkiye’nin vergi gelirlerinin kompozisyonunda kayda değer değişimler yaşandı ve devletin bütçe gelirler artan bir oranda dolaylı vergilere yaslanmaya başladı.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

May 24, 2014