May 28, 2014 - 0 Comments - Veriler -

İnşaat Sektöründe İstihdam

Türkiye’nin yakın dönemdeki ekonomik büyümesinin en önemli kaynaklarından biri inşaat sektöründeki büyümedir. Her ne kadar inşaat sektörünün GSYH’ye oranı %5.5 oranında sabit kalmış olsa da, bu sektörde istihdam edilenler yanlızca Türkiye’deki diğer sektörlerden değil, diğer ülkelerde bu sektörde istihdam edilenlerden de daha hızlı bir artış gösteriyor.

Tablo 1’de üç farklı değişken var: İlk olarak sağ ekseni incelediğimizde, kırmızı çizgi inşaat sektörünün büyüklüğünün GSYH’ye oranını gösteriyor. Bu çizgiye ek olarak, (tabloda yer vermediğimiz) gayrimenkul faatliyetlerinin GSYH’ye oranının %5 seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde iki kategorinin toplamı GSYH’nin yaklaşık olarak %11’ine denk geliyor. Aynı tabloda sol ekseni incelediğimizde ise koyu gri sütunlar inşaat sektörünün büyüme oranlarını gösteriyor –ki dikkatle incelediğimizde bu oranın Türkiye ekonomisinin büyüme oranına (açık gri sütunlar) oldukça bağlı olduğunu görüyoruz. Ekonomik büyümenin olduğu dönemlerde inşaat sektörünün büyüme oranı GSYH büyüme oranından daha yüksek. Kriz yıllarında ise (2001, 2008, 2009) inşaat sektöründeki daralma ekonomik daralmadan daha şiddetli.

Tablo 1

Tablo 2’de, 2004 ile 2013 yılları arasında inşaat sektöründeki istihdam artışını diğer sektörlerle (tarım, sanayi, hizmetler) karşılaştırıyoruz. Türkiye’de tarım ve sanayi sektörlerindeki istihdam küçülürken hizmetler ve inşaat sektörlerindeki istihdam on senede sırasıyla %9 ve %42 artmış.

Tablo 2

Tablo 3’te 2006 ile 2013 yılları arasındaki OECD verilerini kullanarak Türkiye’nin inşaat sektöründeki istihdam artışını 33 ülkeyle karşılaştırıyoruz. Kırmızı çizgiyle gösterdiğimiz Türkiye (tam altında yer alan Polonya ile beraber) bu sektördeki istihdamında oldukça çarpıcı bir artış göstermiş.

Tablo 3

Özetlemek gerekirse, inşaat sektörünün GSYH’ye oranı sabit kalmış ve sektördeki büyüme büyük oranda ekonomik büyümedeki değişikliklerle beraber hareket ediyor olsa da inşaat sektöründe ve bu sektöre bağlı olan faaliyetlerdeki istihdamda büyük bir hızla artış gözleniyor. Bu durumun en önemli sonuçlarından biri de şu olacak: İnşaat sektöründe istihdam edilenler (ki genelde güvencesiz ve düşük ücretli işçilere denk geliyor) ekonomik bir daralma durumundan ilk olarak etkilenecek ve muhtemelen işten ilk çıkarılanlar olacak.

Kaynaklar:

Tablo 1’deki veriler TÜİK websitesi’nden “Üretim Yöntemi ile GSYH” sekmesinden alınmıştır.

İstatistiksel Tablo: “İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Sabit Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (NACE Rev.2)”

Tablo 2’deki veriler TÜİK websitesi’nden “İşgücü İstatistikleri” sekmesinden alınmıştır.

İstatistiksel Tablo: “İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları, NACE Rev.2”

Tablo 3’teki veriler OECD websitesi’nden “, “Short-Term Labour Market Statistics: Employment by industry” sekmesinden alınmıştır.

İstatistiksel Tablo: “Employment – by economic activity, Construction, All persons”

Print Friendly

Yorum yazın...

Your email address will not be published. Required fields are marked *