May 19, 2014 - 0 Comments - Veriler -

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Cari İşlemler Dengesi

Bu başlıkta, 2005 sonrasında Türkiye’nin cari işlemler dengesini diğer üç kalkınmakta (veya “yükselmekte”) olan ülkenin performanslarıyla karşılaştıracağız: Meksika, Endonezya ve Nijerya. Bahsi geçen dört ülke beraber (İngilizce ülke adlarının baş harflerinden oluşan kısaltmayla) MINT ülkeleri olarak anılıyor. Kendi aralarında belirgin farklılıklar bulunuyorsa da, tümü orta gelir seviyesindeki ülkeler ve benzer demografik özelliklere sahipler. BBC’ye göre, önümüzdeki yıllarda bu ülkelerdeki çalışabilir insan sayısının çalışmayan insan sayısına oranı artacak.

Tablo 1’de gösterilen cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranını incelediğimizde Türkiye’nin diğer üç MINT ülkesinden daha farklı bir seyir gösterdiğini görüyoruz. Petrol ihraç eden bir ülke olan Nijerya kayda değer bir cari işlem fazlası veriyor. Ülkenin azalmakta olan cari fazlasını ise 2008 krizi sonrası küresel ekonomik yavaşlamayla açıklayabiliriz. Öte yandan, Meksika ve Endonezya’da bu oran yüzde sıfır civarlarında geziyor –Endonezya bu süreçte küçük bir fazla vermiş olsa da Meksika bunu hiçbir zaman deneyimlememiş.

Tablo 1

Türkiye’de ise tüm bu süreçte ortalama %5.7 oranında bir açık verdiği anlaşılıyor. Ancak 2009 senesindeki düşen iktisadi faaliyetlerden kaynaklı %2’lik açık bu ortalamayı düşürüyor. Kriz sonrası 2010-2013 dönemindeki ortalamaya baktığımızda, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının %7.3’e çıktığını görüyoruz. Daha detaylı bilgi için Cari İşlemler Dengesi başlığını inceleyebilirsiniz.

Kaynak:

Veriler Dünya Bankası’nın websitesinden, “World Development Indicators” sekmesinden alınmıştır.

Gösterge: Current account balance (% of GDP)

Print Friendly

Yorum yazın...

Your email address will not be published. Required fields are marked *