May 05, 2014 - 0 Comments - Veriler -

Transfer Ödemeleri

2000’li yıllar boyunca bütçe harcamalarında gerçekleşen en önemli dönüşüm, Faiz Giderleri kaleminin sistemli bir şekilde azalması ve Cari Transferler kaleminin artmasıdır. Maliye Bakanlığı kaynaklı verileri 2003 sabit fiyatlarıyla hesapladığımızda, Faiz Giderleri, 2003′te bütçe giderlerinin %41′ini oluştururken (58.5 milyar TL), 2013′te %13′e (24 milyar TL) geriliyor. Cari Transferler 2003′te bütçe giderlerinin %22′sini oluştururken (31.4 milyar TL), 2013′te %37′ye (69 milyar TL) yükseliyor. İkinci dikkat çeken nokta da Personel ve Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderlerinin 2003’te bütçe giderlerinin %20’sinden (29 milyar TL), 2013’te %28’e (51 milyar TL) yükseliyor oluşu. Bu dönüşümleri 2003 sabit fiyatlarıyla hem milyar TL cinsinden (Tablo 1) hem de yüzde olarak (Tablo 2) aşağıda görselleştirmeye çalıştık.

Tablo 2

Tablo 1

Peki ama artış gösteren Cari Transferler nereye harcanıyor? Tablo 3′da Cari Transferler’in nelerden oluştuğunu ve geçtiğimiz 10 sene boyunca nasıl bir seyir izlediklerini görüyoruz. Cari Transferler içindeki en önemli kalem, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Transferler’den oluşuyor. 2003′te 16 milyar TL olan bu kalem, 2013′te 33.1 milyar TL’ye çıkmış (2003 sabit fiyatlarıyla). Bunu takip eden ikinci büyük kalemin Mahalli İdare ve Fon Payları olduğunu görüyoruz. Tarımsal Destekleme Ödemeleri ise kayda değer bir değişim göstermezken, bunların haricinde kalan Diğer Cari Transferler’de bir artış olduğu gözlemlenmiyor.

Tablo 3

Kaynaklar:

Veriler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü websitesinden, “İstatistikler” altında yer alan “Merkezi Yönetim Bütçesi” sekmesinden alınmıştır.

İstatistiksel Tablo: “Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Dönüşüm Tablosu 2000-2013)”

Not 1: “Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Dönüşüm Tablosu 2000-2013)” tablosu websitesinden kaldırıldığı için bunun yerine “Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (2000-2012)”ye bakılabilir.

Not 2: Hazine Müsteşarlığı’ndan alınmış olan enflasyon verileri kullanılarak 2003 sabit fiyatlarına çekilmiştir.

Enflasyon Verileri Merkez Bankası websitesinden, “GENEL İSTATİSTİKLER” sekmesinden alınmıştır.

İstatistiksel Tablo İsmi: “Fiyat Endeksi (Üretici Fiyatları) (2003=100) (TÜİK) (Aylık)” (Zaman serisi frekansı yıllık olarak kullanılmıştır.)

Print Friendly

Yorum yazın...

Your email address will not be published. Required fields are marked *