Dec 29, 2015 - 0 Comments - Veriler -

İşsizlik Oranı

Nalan Yırtmaç

İşsizlik oranının artış ve azalışları, hem ülke ekonomisinin büyümesiyle ilişkilendirilir hem de ülke içindeki sınıfsal güç ilişkilerinin önemli bir belirleyeni olarak öne çıkar. Örneğin, işsizlik oranının artışı çalışanların şirketler karşısındaki pazarlık gücünü azaltır, çünkü bu artış varolan istihdam olanaklarına oranla daha çok sayıda bireyin emek arz edeceğine işaret eder. Bu da, başka değişkenler devreye girmezse, ortalama ücret düzeyleri üzerinde baskılayıcı bir etken yaratır. Diğer bir deyişle, yüksek işsizlik oranı şirketlerin daha düşük bir ücret teklif ederek işe alım gerçekleştirmesini sağlayabilir.

Dolayısıyla, bir ülkenin ekonomik sağlığının en önemli göstergelerinden birisi, o ülkenin işsizlik oranıdır. İşsizlik oranı, ülkedeki işsiz sayısının işgücü sayısına bölünmesiyle hesaplanır. İşsizliğin istatistiki olarak tanımı gereği, bir bireyin işsiz sayılabilmesi için aktif olarak iş arıyor olması, yani işgücüne dahil olması gerekir. Başka bir ifadeyle, her işi olmayana işsiz denmez. 

Aşağıdaki ilk tabloda, Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış İşsizlik Oranı’nın 2005′ten bu yana izlediği seyri görüyoruz. Temmuz 2015 verileriyle hesaplandığında, son on yılın ortalamasını %9.9 olarak gözlemliyoruz. 2008 yılının başından itibaren yükselen ve Küresel Kriz’in de tetiklemesiyle 2009 yılı 2. çeyrekte %14.7′yle zirve yapan işsizlik oranı, 2012′den itibaren tekrar yükselişe geçerek %10 çevresinde sabitleniyor. Rakamsal olarak, Türkiye’de 2015′in ikinci çeyreğindeki işsiz sayısı ortalama 3 milyon 96 bin.

Tablo 1

Türkiye’deki işsizlik oranını diğer OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ülkeleri ile karşılaştırmak yararlı olabilir (Tablo 2). Küresel Kriz’den sonra ve özellikle 2009 yılından itibaren derin bir buhrana giren İspanya ekonomisinde işsizlik oranı %20′lerin üzerine çıkıyor. 2009 öncesinde artış gösteren Türkiye’deki işsizlik oranı ise 2009 sonrasında düşüyor ve zaman geçtikçe OECD ülkeleri ortalamasına yaklaşıyor.  Aynı tabloda, OECD ülkeleri ortalamasını yükselten İspanya’nın yanı sıra Almanya’nın da işsizlik oranlarını görebilirsiniz. Almanya, 2012′de %5.5 işsizlik oranıyla krizden en az etkilenen ülkelerden biri olmuş.

Tablo 2

Küresel Kriz’in Türkiye’yi teğet geçtiği iddiasını incelerken bunun hangi verilere dayanarak yapıldığı çok önemli. %14 seviyelerine çıkan işsizlik oranı Küresel Kriz’in Türkiye ekonomisinde önemli bir etki yarattığını gösteriyor.

Kaynaklar:

Türkiye verileri TÜİK websitesinden, “İstihdam, İşsizlik ve Ücret” sekmesinden alınmıştır.

İstatistiksel Tablo: “Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri” (“2005 ve Sonrasına İlişkin Sonuçlar (2008 Bazlı Nüfus Projeksiyonlarına Göre)” altında.)

Karşılaştırmalı veriler OECD websitesinden, “Key Short-Term Economic Indicators” sekmesinden alınmıştır.

Gösterge: “Harmonised Unemployment Rate”

Görsel: Nalan Yırtmaç

Print Friendly

Yorum yazın...

Your email address will not be published. Required fields are marked *