Dec 29, 2015 - 0 Comments - Veriler -

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Gençlik ve Kadın İşsizlik Oranları

Nalan Yırtmaç

İşsizliği bir toplumdaki farklı kesimler farklı şekillerde deneyimlerler. Örneğin, daha önce de tartıştığımız gibi kadınların ve erkeklerin iş gücüne katılım ve işsizlik oranlarına bakıldığında büyük farklılıklar görülür. Kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerden daha düşük, işsizlik oranı ise göreceli olarak daha yüksektir. Bu da ülkedeki işgücü piyasasında yer alan toplumsal cinsiyetçi ve ayrımcı yapıya işaret eder. Benzer bir yapısal farklılık gençlik işsizlik oranları ile toplam işsizlik oranları arasındaki farkta da gözlenir. Türkiye’de gençler arasındaki işsizlik oranı ülke ortalamasının neredeyse iki katıdır.

Bekleneceği gibi, gençlerde veya görülen yüksek işsizlik oranları sadece Türkiye’ye özgü bir olgu değil, küreseldir. Aşağıdaki iki tabloda Almanya, İtalya, Türkiye ve OECD ülkeleri ortalamasındaki gençlik ve kadın işsizlik oranlarını karşılaştırmalı olarak veriyoruz. Tablo 1’de Türkiye’deki gençlik işsizlik oranının OECD ortalamasının üzerinde olduğu, 2008 küresel ekonomik krizinden sert bir şekilde etkilenen İtalya’nın gençlik işsizlik oranında ise çok çiddi bir patlama yaşandığı gözlemleniyor.

Tablo 1

Kadın işsizlik oranlarına baktığımızda, Türkiye’nin OECD ortalamasından çok daha kötü durumda olduğunu görüyoruz. Kadınların işsizlik oranları 2009’dan sonra 2012’ye kadar azalıyor, ancak bu azalma eğilimini de yorumlarken dikkatli davranmamız gerekiyor. Zira kriz dönemlerinde, erkeklerle karşılaştırıldığında daha ucuz işgücü oldukları için kadınların istihdamında artış gözlemlemek şaşırtıcı değil. Keza 2012’den sonra tekrar bir artış gözlemlenebiliyor.

Tablo 2

 Kaynaklar:

Karşılaştırmalı veriler OECD websitesinden, “LFS by sex and age – indicators”  sekmesinden alınmıştır.

Gösterge: “Unemployment Rate”

Görsel: Nalan Yırtmaç

Print Friendly

Yorum yazın...

Your email address will not be published. Required fields are marked *