Dec 29, 2015 - 0 Comments - Veriler -

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Kişi Başına Düşen GSYH

Bu başlıkta, Türkiye’nin 2005 sonrası büyüme performansını diğer üç kalkınmakta (veya “yükselmekte”) olan ülkenin performanslarıyla karşılaştıracağız: Meksika, Endonezya ve Nijerya. Bahsi geçen dört ülke beraber (İngilizce ülke adlarının baş harflerinden oluşan kısaltmayla) MINT ülkeleri olarak anılıyorlar. Kendi aralarında belirgin farklılıklar bulunuyorsa da tümü orta gelir seviyesindeki ülkeler ve benzer demografik özelliklere sahipler. BBC’ye göre önümüzdeki yıllarda bu ülkelerdeki çalışabilir insan sayısının çalışmayan insan sayısına oranı artacak.

Tablo 1’de, 2008 ekonomik krizinin Türkiye’yi teğet geçtiği iddialarına rağmen, bu ülkeler arasında bir karşılaştırma yapıldığında, Türkiye’de kişi başına düşen GSYH (2005 sabit fiyatlarında) büyüme oranlarının göreceli olarak daha fazla etkilendiği görülüyor – hem yükseliş hem de düşüşlerde. Yalnız dikkat edin, Türkiye ve Meksika 2008 kriz döneminde benzer performanslar göstermişler ve bu açıdan da tabloya dahil edilen OECD ülkeleri ortalamasına daha yakın bir seyir izlemişler. Ancak 2011 sonrasında, Türkiye’nin büyüme oranları, Endonezya ve Nijerya’ya göre hızlı bir düşüş göstermiş. 2012 sonrasındaysa Türkiye ve Meksika geçmişteki büyüme oranlarını yakalayamamışlar. Kriz sonrası OECD ülkelerinin büyüme ortalaması ise, bu ülkelerin hali hazırda gelişmiş olmalarından dolayı daha düşük bir büyüme oranında sabitlenmiş.

Tablo 1

Kaynaklar:

Karşılaştırmalı veriler World Bank websitesinden, “GDP per capita growth (annual %)”  sekmesinden alınmıştır.

Gösterge: “GDP per capita growth (annual %)”

Görsel: Nalan Yırtmaç

Print Friendly

Yorum yazın...

Your email address will not be published. Required fields are marked *