Category: Veriler

Nalan Yırtmaç

İşsizlik Oranı

Dec 29, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

İşsizlik oranının artış ve azalışları, hem ülke ekonomisinin büyümesiyle ilişkilendirilir hem de ülke içindeki sınıfsal güç ilişkilerinin önemli bir belirleyeni olarak öne çıkar.

Nalan Yırtmaç

İşsizlik ve GSYH Büyüme Oranları

Nov 18, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ekonominin büyüme hızı tartışılırken en çok bahsedilen göstergelerden birisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) büyüme oranıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, GSYH bir ülkede üretilen son ürünlerin parasal değerlerinin toplamını veriyor. Bu durumda, GSYH’nin büyüme oranı bir ülkenin ürettiği ve parasal karşılığı olan mal ve hizmetlerin ne kadar arttığını gösteriyor.

Nalan Yırtmaç

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2002-2014)

Nov 18, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce açıkladığımız gibi, iktisatçılar, bir ülkenin kendi sınırları içinde bir yılda ürettiği son mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) olarak isimlendiriyorlar ve cari ve sabit fiyatlarla hesaplanmış GSYH verileri arasında bir ayrım yapıyorlar. Hatırlayacağınız gibi, cari fiyatlarla GSYH verileri üretilen mal ve hizmetleri o senenin fiyatlarıyla sunarken, sabit fiyatlarla […]

Nalan Yırtmaç

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998-2014)

Nov 04, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce açıkladığımız gibi, iktisatçılar, bir ülkenin kendi sınırları içinde bir yılda ürettiği son mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) olarak isimlendiriyorlar ve cari ve sabit fiyatlarla hesaplanmış GSYH verileri arasında bir ayrım yapıyorlar. Hatırlayacağınız gibi, cari fiyatlarla GSYH verileri üretilen mal ve hizmetleri o senenin fiyatlarıyla sunarken, sabit fiyatlarla […]

Kalkınma ve İnsani Gelişme Endeksi

Jun 15, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

“Kalkınma” veya “Gelişme” kelimeleri günlük konuşma dilinde, gazetelerde ve akademik olan veya olmayan makalelerde sıklıkla “ekonomik büyüme” anlamına gelecek şekilde kullanılıyor.

Gini Katsayısı ve Gelir Dağılımı

Jun 13, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce, gelir dağılımından bahsederken yüzdelik gruplara göre gelir dağılımları ile ortalama ve medyan gelirden bahsetmiştik. Gelir dağılımı eşitsizliğinde en çok atıfta bulunulan göstergelerden bir diğeri de Gini katsayısı.

Ortalama ve Medyan Gelir

May 31, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğini anlamanın birçok yolu vardır. Bunun bir yolu toplam nüfüsü gelirlerine göre yüzdelere ayırarak incelemek, bir başka yolu da Gini katsayısı gibi belirli istatistiklere bakmaktır.

İnşaat Sektöründe İstihdam

May 28, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Türkiye’nin yakın dönemdeki ekonomik büyümesinin en önemli kaynaklarından biri inşaat sektöründeki büyümedir.

Tarihsel Bakış Açısıyla Vergi Gelirleri

May 24, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

1990’ların sonlarından itibaren Türkiye’nin vergi gelirlerinin kompozisyonunda kayda değer değişimler yaşandı ve devletin bütçe gelirler artan bir oranda dolaylı vergilere yaslanmaya başladı.

Çıktı Açığı

May 21, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkenin üretken potansiyelinin ne kadar kullandığının göstergelerinden bir diğeri de o ülkenin “çıktı açığı”dır