Category: Veriler

Transfer Ödemeleri

May 05, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

2000’li yıllar boyunca bütçe harcamalarında gerçekleşen en önemli dönüşüm, Faiz Giderleri kaleminin sistemli bir şekilde azalması ve Cari Transferler kaleminin artmasıdır.

Türkiye’de Bütçe Dengesi

May 03, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Türkiye’nin Bütçe Dengesi’nin 2003-2012 arasındaki seyrine baktığımız zaman (2003 sabit fiyatlarıyla), devletin sürekli olarak bütçe açığı verdiğini görüyoruz

Bütçe Giderleri

Apr 30, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Tıpkı haneler gibi devletlerin de bütçeleri, yani gelir ve giderleri vardır.

Bütçe Gelirleri

Apr 29, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Tıpkı haneler gibi devletlerin de bütçeleri, yani gelir ve giderleri vardır.

Tasarruflar ve Yatırımlar

Apr 17, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

İktisatçılar bir ülkenin ekonomisini bütün olarak ele aldıklarında ülkenin toplam gelirini nasıl harcadıklarını dört kalemede incelerler.

Cari İşlemler Dengesi

Apr 17, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Cari İşlemler Dengesi, bir ülkenin yurt içi tasarruflarının (özel ve kamu), yatırımlarını (özel ve kamu) ne kadar karşılayabildiğini gösterir.

Nalan Yırtmaç

Bölgesel İşsizlik Oranları

Apr 08, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi, işsizliği toplumun farklı kesimleri farklı şekillerde deneyimler.

Nalan Yıtmaç

Tarihsel Bakış Açısıyla Dış Ticaret

Apr 08, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Son 10 yılda, Türkiye’nin dış ticaret hacminde, yani ithalat ve ihracatının toplamında, 1990’lara oranla oldukça kayda değer bir genişleme yaşanıyor.

İhracat ve İthalat Kalemleri

Apr 01, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkenin dış ticaret kalemlerini incelemek, o ekonominin dünya ekonomisiyle nasıl ilişkilendiği ve ona hangi açılardan bağlı olduğunu gösterir.

Nalan Yırtmaç

Enflasyon

Mar 27, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Eğer bir ülkede fiyatların genel seviyesinde süreklilik gösteren bir yükselme yaşanıyorsa, iktisatçılar bunu enflasyon (tersini ise deflasyon) olarak adlandırırlar. Fiyatların genel seviyesinden bahsettiğimizde, bir ülkedeki her bir ürünün kaça olduğu bilgisini toparlamanın imkansızlığını tahmin edebilirsiniz.

Tarihsel Bakış Açısıyla Enflasyon

Mar 26, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Eğer bir ülkede fiyatların genel seviyesinde süreklilik gösteren bir yükselme yaşanıyorsa, iktisatçılar bunu enflasyon (tersini ise deflasyon) olarak adlandırırlar.

Gençlik İşsizlik Oranları

Mar 20, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Türkiye geneli için İşsizlik Oranı başlığı altında belirttiğimiz üzere, bir ülkenin ekonomik sağlığının en önemli göstergelerinden birisi, o ülkenin işsizlik oranıdır.