Çıktı Açığı

May 21, 2014

Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Vergi Gelirleri

May 10, 2014

Transfer Ödemeleri

2000’li yıllar boyunca bütçe harcamalarında gerçekleşen en önemli dönüşüm, Faiz Giderleri kaleminin sistemli bir şekilde azalması ve Cari Transferler kaleminin artmasıdır.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

May 5, 2014

Türkiye’de Bütçe Dengesi

Bütçe Giderleri

0 Comments
April 30, 2014

Bütçe Gelirleri

0 Comments
April 29, 2014

Bölgesel İşsizlik Oranları

April 8, 2014

Tarihsel Bakış Açısıyla Dış Ticaret

İhracat ve İthalat Kalemleri

April 1, 2014

Enflasyon

Eğer bir ülkede fiyatların genel seviyesinde süreklilik gösteren bir yükselme yaşanıyorsa, iktisatçılar bunu enflasyon (tersini ise deflasyon) olarak adlandırırlar. Fiyatların genel seviyesinden bahsettiğimizde, bir ülkedeki her bir ürünün kaça olduğu bilgisini toparlamanın imkansızlığını tahmin edebilirsiniz.
Yazının devamını okumak için tıklayın…

0 Comments
March 27, 2014

Tarihsel Bakış Açısıyla Enflasyon

March 26, 2014

Gençlik İşsizlik Oranları

March 20, 2014