Tags: Bütçe

Tarihsel Bakış Açısıyla Vergi Gelirleri

May 24, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

1990’ların sonlarından itibaren Türkiye’nin vergi gelirlerinin kompozisyonunda kayda değer değişimler yaşandı ve devletin bütçe gelirler artan bir oranda dolaylı vergilere yaslanmaya başladı.

Transfer Ödemeleri

May 05, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

2000’li yıllar boyunca bütçe harcamalarında gerçekleşen en önemli dönüşüm, Faiz Giderleri kaleminin sistemli bir şekilde azalması ve Cari Transferler kaleminin artmasıdır.

Türkiye’de Bütçe Dengesi

May 03, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Türkiye’nin Bütçe Dengesi’nin 2003-2012 arasındaki seyrine baktığımız zaman (2003 sabit fiyatlarıyla), devletin sürekli olarak bütçe açığı verdiğini görüyoruz

Bütçe Giderleri

Apr 30, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Tıpkı haneler gibi devletlerin de bütçeleri, yani gelir ve giderleri vardır.

Bütçe Gelirleri

Apr 29, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Tıpkı haneler gibi devletlerin de bütçeleri, yani gelir ve giderleri vardır.