Tags: çıktı açığı

Çıktı Açığı

May 21, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkenin üretken potansiyelinin ne kadar kullandığının göstergelerinden bir diğeri de o ülkenin “çıktı açığı”dır