Tags: Critical Analysis

Nalan Yırtmaç

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın Gösteremedikleri

Nov 18, 2015 - Anlatılar - 0 Comments - Standard

Pek çok farklı başlıkta Türkiye’de GSYH’nin nasıl bir seyir izlediğini tartıştık. Pek çok iktisatçı ekonomik ilerlemenin en önemli göstergelerinden biri olarak GSYH’ye (bir ülkede üretilen toplam yıllık hasıla) değiniyor. Peki, gerçekten böyle mi?