Tags: Current Account

Tasarruflar ve Yatırımlar

Apr 17, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

İktisatçılar bir ülkenin ekonomisini bütün olarak ele aldıklarında ülkenin toplam gelirini nasıl harcadıklarını dört kalemede incelerler.

Cari İşlemler Dengesi

Apr 17, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Cari İşlemler Dengesi, bir ülkenin yurt içi tasarruflarının (özel ve kamu), yatırımlarını (özel ve kamu) ne kadar karşılayabildiğini gösterir.