Tags: current transfers

Transfer Ödemeleri

May 05, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

2000’li yıllar boyunca bütçe harcamalarında gerçekleşen en önemli dönüşüm, Faiz Giderleri kaleminin sistemli bir şekilde azalması ve Cari Transferler kaleminin artmasıdır.