Tags: Dış Ticaret

Cari İşlemler Dengesi

Apr 17, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Cari İşlemler Dengesi, bir ülkenin yurt içi tasarruflarının (özel ve kamu), yatırımlarını (özel ve kamu) ne kadar karşılayabildiğini gösterir.

Nalan Yıtmaç

Tarihsel Bakış Açısıyla Dış Ticaret

Apr 08, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Son 10 yılda, Türkiye’nin dış ticaret hacminde, yani ithalat ve ihracatının toplamında, 1990’lara oranla oldukça kayda değer bir genişleme yaşanıyor.

İhracat ve İthalat Kalemleri

Apr 01, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkenin dış ticaret kalemlerini incelemek, o ekonominin dünya ekonomisiyle nasıl ilişkilendiği ve ona hangi açılardan bağlı olduğunu gösterir.