Tags: employment

İnşaat Sektöründe İstihdam

May 28, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Türkiye’nin yakın dönemdeki ekonomik büyümesinin en önemli kaynaklarından biri inşaat sektöründeki büyümedir.