Tags: gelir dağılımı

Kalkınma ve İnsani Gelişme Endeksi

Jun 15, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

“Kalkınma” veya “Gelişme” kelimeleri günlük konuşma dilinde, gazetelerde ve akademik olan veya olmayan makalelerde sıklıkla “ekonomik büyüme” anlamına gelecek şekilde kullanılıyor.

Gini Katsayısı ve Gelir Dağılımı

Jun 13, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce, gelir dağılımından bahsederken yüzdelik gruplara göre gelir dağılımları ile ortalama ve medyan gelirden bahsetmiştik. Gelir dağılımı eşitsizliğinde en çok atıfta bulunulan göstergelerden bir diğeri de Gini katsayısı.

Ortalama ve Medyan Gelir

May 31, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğini anlamanın birçok yolu vardır. Bunun bir yolu toplam nüfüsü gelirlerine göre yüzdelere ayırarak incelemek, bir başka yolu da Gini katsayısı gibi belirli istatistiklere bakmaktır.