Tags: Gini Katsayısı

Gini Katsayısı ve Gelir Dağılımı

Jun 13, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce, gelir dağılımından bahsederken yüzdelik gruplara göre gelir dağılımları ile ortalama ve medyan gelirden bahsetmiştik. Gelir dağılımı eşitsizliğinde en çok atıfta bulunulan göstergelerden bir diğeri de Gini katsayısı.