Tags: GSYH

Nalan Yırtmaç

İşsizlik ve GSYH Büyüme Oranları

Nov 18, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ekonominin büyüme hızı tartışılırken en çok bahsedilen göstergelerden birisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) büyüme oranıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, GSYH bir ülkede üretilen son ürünlerin parasal değerlerinin toplamını veriyor. Bu durumda, GSYH’nin büyüme oranı bir ülkenin ürettiği ve parasal karşılığı olan mal ve hizmetlerin ne kadar arttığını gösteriyor.

Nalan Yırtmaç

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın Gösteremedikleri

Nov 18, 2015 - Anlatılar - 0 Comments - Standard

Pek çok farklı başlıkta Türkiye’de GSYH’nin nasıl bir seyir izlediğini tartıştık. Pek çok iktisatçı ekonomik ilerlemenin en önemli göstergelerinden biri olarak GSYH’ye (bir ülkede üretilen toplam yıllık hasıla) değiniyor. Peki, gerçekten böyle mi?

Nalan Yırtmaç

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2002-2014)

Nov 18, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce açıkladığımız gibi, iktisatçılar, bir ülkenin kendi sınırları içinde bir yılda ürettiği son mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) olarak isimlendiriyorlar ve cari ve sabit fiyatlarla hesaplanmış GSYH verileri arasında bir ayrım yapıyorlar. Hatırlayacağınız gibi, cari fiyatlarla GSYH verileri üretilen mal ve hizmetleri o senenin fiyatlarıyla sunarken, sabit fiyatlarla […]

Nalan Yırtmaç

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998-2014)

Nov 04, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce açıkladığımız gibi, iktisatçılar, bir ülkenin kendi sınırları içinde bir yılda ürettiği son mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) olarak isimlendiriyorlar ve cari ve sabit fiyatlarla hesaplanmış GSYH verileri arasında bir ayrım yapıyorlar. Hatırlayacağınız gibi, cari fiyatlarla GSYH verileri üretilen mal ve hizmetleri o senenin fiyatlarıyla sunarken, sabit fiyatlarla […]

İnşaat Sektöründe İstihdam

May 28, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Türkiye’nin yakın dönemdeki ekonomik büyümesinin en önemli kaynaklarından biri inşaat sektöründeki büyümedir.