Tags: İGE

Kalkınma ve İnsani Gelişme Endeksi

Jun 15, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

“Kalkınma” veya “Gelişme” kelimeleri günlük konuşma dilinde, gazetelerde ve akademik olan veya olmayan makalelerde sıklıkla “ekonomik büyüme” anlamına gelecek şekilde kullanılıyor.