Tags: investment

Tasarruflar ve Yatırımlar

Apr 17, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

İktisatçılar bir ülkenin ekonomisini bütün olarak ele aldıklarında ülkenin toplam gelirini nasıl harcadıklarını dört kalemede incelerler.