Tags: İşsizlik

Nalan Yırtmaç

İşsizlik Oranı

Dec 29, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

İşsizlik oranının artış ve azalışları, hem ülke ekonomisinin büyümesiyle ilişkilendirilir hem de ülke içindeki sınıfsal güç ilişkilerinin önemli bir belirleyeni olarak öne çıkar.

Nalan Yırtmaç

İşsizlik ve GSYH Büyüme Oranları

Nov 18, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ekonominin büyüme hızı tartışılırken en çok bahsedilen göstergelerden birisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) büyüme oranıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, GSYH bir ülkede üretilen son ürünlerin parasal değerlerinin toplamını veriyor. Bu durumda, GSYH’nin büyüme oranı bir ülkenin ürettiği ve parasal karşılığı olan mal ve hizmetlerin ne kadar arttığını gösteriyor.

Çıktı Açığı

May 21, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkenin üretken potansiyelinin ne kadar kullandığının göstergelerinden bir diğeri de o ülkenin “çıktı açığı”dır

Nalan Yırtmaç

Bölgesel İşsizlik Oranları

Apr 08, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi, işsizliği toplumun farklı kesimleri farklı şekillerde deneyimler.

Gençlik İşsizlik Oranları

Mar 20, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Türkiye geneli için İşsizlik Oranı başlığı altında belirttiğimiz üzere, bir ülkenin ekonomik sağlığının en önemli göstergelerinden birisi, o ülkenin işsizlik oranıdır.