Tags: Karşılaştırmalı

Nalan Yırtmaç

İşsizlik Oranı

Dec 29, 2015 - Veriler - 0 Comments - Standard

İşsizlik oranının artış ve azalışları, hem ülke ekonomisinin büyümesiyle ilişkilendirilir hem de ülke içindeki sınıfsal güç ilişkilerinin önemli bir belirleyeni olarak öne çıkar.

Kalkınma ve İnsani Gelişme Endeksi

Jun 15, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

“Kalkınma” veya “Gelişme” kelimeleri günlük konuşma dilinde, gazetelerde ve akademik olan veya olmayan makalelerde sıklıkla “ekonomik büyüme” anlamına gelecek şekilde kullanılıyor.

Gini Katsayısı ve Gelir Dağılımı

Jun 13, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Daha önce, gelir dağılımından bahsederken yüzdelik gruplara göre gelir dağılımları ile ortalama ve medyan gelirden bahsetmiştik. Gelir dağılımı eşitsizliğinde en çok atıfta bulunulan göstergelerden bir diğeri de Gini katsayısı.