Tags: ortalama gelir

Ortalama ve Medyan Gelir

May 31, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Bir ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğini anlamanın birçok yolu vardır. Bunun bir yolu toplam nüfüsü gelirlerine göre yüzdelere ayırarak incelemek, bir başka yolu da Gini katsayısı gibi belirli istatistiklere bakmaktır.