Tags: tarihsel

Tarihsel Bakış Açısıyla Vergi Gelirleri

May 24, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

1990’ların sonlarından itibaren Türkiye’nin vergi gelirlerinin kompozisyonunda kayda değer değişimler yaşandı ve devletin bütçe gelirler artan bir oranda dolaylı vergilere yaslanmaya başladı.

Nalan Yıtmaç

Tarihsel Bakış Açısıyla Dış Ticaret

Apr 08, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Son 10 yılda, Türkiye’nin dış ticaret hacminde, yani ithalat ve ihracatının toplamında, 1990’lara oranla oldukça kayda değer bir genişleme yaşanıyor.

Tarihsel Bakış Açısıyla Enflasyon

Mar 26, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Eğer bir ülkede fiyatların genel seviyesinde süreklilik gösteren bir yükselme yaşanıyorsa, iktisatçılar bunu enflasyon (tersini ise deflasyon) olarak adlandırırlar.