Tags: tax

Tarihsel Bakış Açısıyla Vergi Gelirleri

May 24, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

1990’ların sonlarından itibaren Türkiye’nin vergi gelirlerinin kompozisyonunda kayda değer değişimler yaşandı ve devletin bütçe gelirler artan bir oranda dolaylı vergilere yaslanmaya başladı.

Bütçe Gelirleri

Apr 29, 2014 - Veriler - 0 Comments - Standard

Tıpkı haneler gibi devletlerin de bütçeleri, yani gelir ve giderleri vardır.